Belangrijke info

Om de kleuters nog meer bewegingservaring op te laten doen hebben we een groene zone toegevoegd aan de speelplaats. Een rijke stimulerende omgeving! Zelfs tijdens de lessen wordt hier gebruik van gemaakt. Visie van Bodymap ( zie onder de rubriek ‘meer’ bij Bodymap)

Het Zonnebloemnieuws van september staat op de website. 

De VERLOFDAGEN van ‘De Zonnebloem’ en het wijkschooltje in de Kruisstraat en de INSTAPMOMENTEN voor nieuwe peuters, schooljaar 2018 – 2019  staan op de website onder ‘ instap’ en ‘vakantiedagen’.