ICT

 

 • http://www.ictenzorg.be/ een ondersteunende website voor de themawerking ICT en zorg.
 • http://www.definitivesolutions.com/bhodemon.htm
 • http://www.ccleaner.com
 •  http://middenbouw.kennisnet.nl/computer Kinderen uit het 2e, 3e en 4e leerjaar leren hier een aantal dingen op de computer uitvoeren.
 • http://www.saferinternet.be/safer_internet_fiche_nl.html  met onder andere pedagogische fiches over de gevaren die het internet met zich meebrengt voor jong en oud.
 • http://www.lerarentools.be/V1/   Foto’s, filmpjes of geluiden bewerken, materiaal downloaden, een presentatie maken of zelf een website ontwikkelen? De website Lerarentools verzamelt alle ‘tools’ hiervoor op één plaats en wil zo de drempel om multimedia te gebruiken in het onderwijs verlagen.
 • http://www.webexperts.be/nl/web-experts-toolkit/tools-voor-de-leraars/ Hier vind je verschillende fiches met informatie, tips en tricks omtrent e-mail, skype, facebook, veilig internetten, … waarmee je in de klas aan de slag kan.
 • http://www.veiligonline.be/   Het internet is voor kinderen en jongeren gewoonweg onmisbaar. Ze zoeken er informatie over alles wat hen bezighoudt, spelen coole games, maken een eigen profiel aan, sturen leuke foto’s door en chatten met oude en nieuwe vrienden.
  Deze handige site helpt jonge mensen én hun ouders om dit allemaal op een veilige manier te doen.
 • http://www.kennisnet.nl/kids/watnou/internet/codekinderen/ Kennisnet in Nederland heeft een lespakket ontwikkeld onder de naam Codekinderen. Het is een lespakket om te leren programmeren. Als je kunt programmeren, spreek je de taal tussen mens en computer. Men is gestart met groep 3 en 4, bij ons het eerste en het tweede leerjaar. Het eerste deel is af en er wordt verder gewerkt aan het deel voor de volgende leerjaren van de lagere school. Dit is een interessant lespakket i voor de bollebozen in de klas.
 • http://www.blauweboekje.eu  naslagwerk voor verantwoord computergebruik in het onderwijs.
 • http://mediahoekje.weebly.com/ een interessante nieuwe website rond mediaopvoeding