Leerstoornissen e.a.

 • www.letop.be is een site waar je (veel) meer kan te weten komen rond een bepaalde leerstoornis.  Je kan zelf een stoornis, de leeftijd en een probleemgebied kiezen en daarover getuigenissen, tips, … opvragen.  Ook de map ‘leerzorg’ die op school in de bieb staat, kan je van hieruit downloaden met handige fiches die u helpen bij kinderen met  ADD, ADHD, Dyslexie, Dyscalculie, NDD, … (klik daarvoor eerst op ‘nieuws’ en dan op ‘nieuwsbrief’)
 • http://www.ictwijs.be  Je zoekt hulpmiddelen voor slechtzienden, kinderen met dyslexie, leerlingen met mentale of motorische handicap of met leermoeilijkheden?  Hier vind je een uitgebreid en duidelijk gestructureerd overzicht van hardware, software, verwijzing naar websites en andere ondersteuning.  Voor alle leeftijden.
 •  http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/  en http://www.infohoogbegaafden.nl , interessante sites met meer informatie over het werken met hoogbegaafde kinderen.
 • http://www.lich.nl/ Nederlandse website over hoogbegaafdheid
 • http://www.nld.be/  Hier vind je meer info over NLD, Niet verbale leerstoornis.
 • http://users.skynet.be/website.autiplanet/Autiplanet/ Een mooie en interessante site over kinderen met autisme
 • http://www.zitstil.be/ hier wordt ADHD in de kijker gezet
 • http://www.stopbedplassen.be/index.php  als bedplassen ‘een probleem’ wordt
 • www.dyspraxis.be dit is de website van de vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsdyspraxie
 • http://www.eetstoornis.be/ een site waar mensen die denken tot deze doelgroep te behoren, heel wat achtergrondinfo kunnen vinden.
 • http://www.docentenplein.nl/soc.htm Een site boordevol interessante links, netjes geordend met o.a. volgende hoofdstukken: pesten, dyslexie, ADHD, dyscalculie, gedragsproblemen, autisme, depressie, faalangst, hoogbegaafdheid.
 • http://www.rpcz.nl/meervoudige_intelligentie/ U kent het begrip intelligentie, maar weet u ook dat u beschikt over minstens acht intelligenties!
 • http://eduratio.be/mat.html Hier vind je een lijst met basismateriaal voor het werken met meerbegaafde kinderen op school.
 • http://www.rhegie.com/dyslexie.htm   deze site biedt enkele praktische hulpmiddelen aan bij het begeleiden van leerlingen met dyslexie.
 • http://www.dysfasie.net/ Dysfasie is een ontwikkelingsstoornis waarbij het kind meer begrijpt van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen.  Bij een dysfatische ontwikkeling is er geen sprake van gehoorverlies, verstandelijke handicap of emotionele stoornis.
 • http://www.hulpbijhoogbegaafdheid.be/ tracht de leerkracht lager onderwijs een overzicht te bieden van enkele belangrijke aspecten in verband met hoogbegaafdheid. Er wordt aandacht besteed aan hoe hoogbegaafde kinderen kunnen worden gesignaleerd, hoe het onderwijs kan aangepast worden aan de noden van deze kinderen, welke materialen je hiervoor kan gebruiken.
 • http://sticordibank.wikispaces.com/Praktijk Leerlingen helpen met sticordi? Veel info, voorbeelden en documentatie is te vinden op de wikki rond sticordi-maatregelen met veel materiaal van verschillende scholen.
 • http://www.slimme-uilen.nl/ Dit is de VERNIEUWDE website met werkboeken en puzzels voor het snel denkende kind !
 • http://www.gedragsproblemenindeklas.nl/ hier vind je basisinfo bij gedragsproblemen, ontwikkelings- gedrags- en leerstoornissen in de klas.
 • http://www.ictworkshops.nl/ een site vol dyslexieoefeningen.
 • http://kangoeroeklas.nl/ een site met denkspelen, projecten, werkbladen en heel veel online oefenmateriaal voor wiskunde, taal, wero of Frans voor meerbegaafde kinderen in de klas.
 • http://www.prodiagnostiek.be/
  De website biedt een algemeen kader voor diagnostiek in onderwijs en bevat nu een volledig uitgewerkt protocol voor lees- en spellingsproblemen en voor rekenproblemen. Later volgen nog protocollen rond zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid, gedragsproblemen, autismespectrumstoornissen, ADHD, taal-spraakproblemen en motoriek. Doelpubliek zijn leraren, zorgcoördinatoren, interne leerlingenbegeleiders en CLB-medewerkers.
 • http://www.klascement.net/leerzorg/ Deze projectsite van KlasCement verzamelt de bijdragen die bijzonder geschikt zijn voor gebruik bij kinderen met een beperking
 • http://www.sparkcommunity.net/index_NL.html SPARK werd bedacht door Frank Verhagen, vader van een autistische zoon die de interactie met zijn zoon wilde verbeteren. Hiervoor ging hij aan de slag met PowerPoint® : hij maakte een presentatie met vragen en afbeeldingen over dieren, mensen, voorwerpen en dagdagelijkse situaties. Zo slaagden vader en zoon er samen in om natuurlijke en zinvolle gesprekjes te voeren met elkaar. Gesprekjes die steeds vlotter verliepen en zijn blijven groeien.
 • http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/thema/zorg/leerkrachtgedrag-bij-kinderen-met-ass/   70 tips voor ondersteunend leerkrachtgedrag in de klaspraktijk.
 • http://www.participate-autisme.be/  De website is zeer uitgebreid, ongeveer 3000 webpagina’s, meer dan 3 uur video’s, hulpmiddelen zoals De Wegwijzer en De Praktische Gids, en nog veel meer.