Mediatheek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Beste collega’s, beste ouders,
In de onthaalruimte zijn reeds heel wat boeken, mappen, CD’s en CD-roms verzameld die (natuurlijk gratis) uit te lenen zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde werken.
Van elke titel zit er een fiche in de fichenbak, waarop wij bij het ontlenen vragen uw naam en de datum te noteren. Wanneer u het onleende werk terugbrengt, volstaat het deze gegevens te doorstrepen.
Wat nieuw werd toegevoegd is in het geel gemarkeerd.
Veel lees- en luisterplezier!!

 • 101 vragen van ouders van een kind met een handicap
 • 25 jaar linkerscheldeoever (CD-rom)
 • ABC van Basisschool De Zonnebloem
 • ABC van Basisschool De Zonnebloem
 • Accenten basisonderwijs (video)
 • ADHD laat je niets wijsmaken
 • ADHD toolkit (werkinstrument voor leerlingen en leerkrachten)
 • Agressie en geweld met kinderen
 • Als het verkeer je raakt
 • Als spelling een kwelling is
 • Anywize, cd-rom digitale lespakketten
 • Armoede, educatief project ‘niets is wat het lijkt’
 • Autisme in het gewoon onderwijs – voor alle duidelijkheid
 • Autisme Wijzer-onderwijs (map)
 • Axen eiland musical k voel me goed
 • Axen in actie
 • axen in actie bronnen en praktijkboek voor relationele vorming in de basisschool
 • axenroos de bever
 • axenroos de havik
 • axenroos de kameel
 • axenroos de leeuw
 • axenroos de pauw
 • axenroos de poes
 • axenroos de schildpad
 • axenroos de steenbok
 • axenroos de uil
 • axenroos de wasbeer
 • Aya (CD van Levenslijn met verkeerslesjes voor kleuters)
 • badminton in Vlaanderen (initiatiebrochure met spelregels, grepen en slagen, …)
 • basisbundel voor een doordachte aanpak van zorgverbreding in de kleuterschool
 • Beestig gezond didactische map
 • Beestig gezond prentenboek
 • Bekende vogels in je tuin (DVD)
 • beleidsmatig werken aan professionaliteit
 • Beleidsvoerend vermogen van Vlaamse basis- en secundaire scholen
 • Beweegweek (CD met muziek)
 • Bewegingstussendoortjes
 • Bidden, Heer leer ons bidden
 • Blinky Bill (DVD rekenen 1e leerjaar)
 • Boekenbende in de bib
 • bomen en struiken
 • Booh (DVD met TV-uitzendingen)
 • Bosklassen Durbuy (video)
 • Buitenspel
 • Bus – Wij nemen de bus, jij toch ook? (CD-rom)
 • campagne brandpreventie (video)
 • CD-pakket Radio Oerwoud
 • Classificeren, grootte, seriëren en vergelijken (CD-rom + Handleiding)
 • Clickx archief op DVD
 • Clickx CD-roms
 • Clickx DVD’s
 • Codezetter
 • Composteren met kinderen
 • Computer en internet voor 50-plussers (CD-rom)
 • computer, mijn surfplank voor het leren (praktijkgerichte tips en stappenplannen leerzorg en ICT voor lln. met leerstoornisssen en leerproblemen in basis- en secundair onderwijs (map)
 • Computervirussen en gevaren op het internet
 • Concentreer en leer (voor kinderen van 6 tot 9 jaar)
 • Concentreer en leer (voor kinderen van 9 tot 11 jaar)
 • Concept relationele vorming
 • Conferentie na de peiling Frans (lezen, luisteren en schrijven)
 • conferentie na de peiling Frans basisonderwijs
 • Conferentie na de peiling Nederlands (lezen en luisteren)
 • Conferentie na de peiling wiskunde secundair onderwijs, eerste graad B-stroom
 • Conferentie na de peilingen wiskunde
 • Conferentie na peiling biologie
 • Conferentie na peiling informatieverwerving- en verwerking
 • Conferentie na peiling wereldoriëntatie domein natuur
 • Congo, Cd-rom met beelden (vastenactie Kisantu)
 • Contractwerk
 • Coöperatief leren (map)
 • Creatieve speelplaats (basisschool De Meidoorn)
 • d’ Euzie (heemkundige kring Stekene
 • De axenroos beestig
 • De chemiebende, didactische lessenreeks mooi en cool met chemie
 • de codekraker
 • De eerste lijn
 • De eerste lijn (Klasse, map)
 • De feestwinkel
 • De gave van dyslexie
 • De genietbare school
 • De gezonde school (DVD)
 • De Goede Week op school
 • De gouden kameleon 2006-2007
 • De gouden vezel (video)
 • De kracht van je stem-handleiding voor de leerkracht
 • De kracht van je stem-infomap voor de leerkracht
 • De Moeren in het noorden van Moerbeke-Waas (Kruisstraat, Pereboom, Koewacht)
 • De nieuwe spelling (diskettes met oefeningen)
 • De opvang van anderstalige nieuwkomers in de kleuterklas
 • De opvang van anderstalige nieuwkomers in de reguliere dag en in de onthaalklas (LS)
 • De peuterklas van juf Veerle (1997-1998) (video)
 • De voorwerpen van morgen (FOST-plus, DVD)
 • de werkwoorden (diskettes met oefeningen)
 • De zorgcoördinator, een onmisbare schakel in de leerlingenzorg
 • Demo Kurzweil 3000 (CD-rom)
 • Demo Sprint (CD-rom)
 • Dieren en hun omgeving (video)
 • Dierenleed is geen amusement (Gaia, video)
 • Differentiëren en individualiseren
 • Directeurs basisonderwijs: welbevinden en functioneren
 • Dode hoekspiegel (video)
 • Dolfijnen, de tragiek achter de glimlach van de dolfijn (Gaia)
 • Door de bril van ouders
 • Dossier kranig water
 • Duik mee in de wondere wereld van de oceanen (beestige klas)
 • Durbuy (22/09/2003 – 26/09/2003) (video)
 • Duurzame ontwikkeling en afval (map)
 • Dyslexia – the Gift (video)
 • Dyslexie – praktische gids
 • Een boek voor twee (leesboek leerjaar 5)
 • Een boek voor twee (stategieen voor begrijpend lezen)
 • een ervaringsgerichte strategie voor kleuters met sociaal emotionele problemen
 • Een huis vol gevoelens en axen
 • Een huis vol gevoelens en axen – muziek met gevoel 2 (CD-rom)
 • Een lied voor Lore (een liefdesverhaal in oorlogstijd, dat zich afspeelt in Koewacht)
 • Een parel voor elke dag (366 verhalen om stil bij te staan)
 • Een regenboog van solidariteit (over de 14 werken van barmhartigheid)
 • Eerst water (prentenboek, handleiding en CD-rom)
 • Eerste communie (24 mei 2001) (video)
 • Eerste hulp bij leerstoornissen ( blauwe map & video ‘ik heet niet dom’)
 • Eerste hulp bij leerstoornissen ( map & video)
 • Eerste Lijn (Klasse)
 • EHBO bij jongeren en kinderen
 • Einstein (Wolters-Plantyn documentatiecentrum)
 • Energiezorg in scholen
 • enquête schoolvervoer lager onderwijs gemeente Stekene + schoolvervoerplan + octopusplan (geel mapje)
 • Evangelieverhalen over Jezus’ leven, lijden, dood en verrijzenis (Luc Maes)
 • Fitte helden, vragenspel over eten en bewegen
 • Floepje en het water, Floepje en de lucht (map)
 • Foto’s bewerken, beheren, delen
 • Frans met Rayman (DVD)
 • Gebedsopvoeding in de kleuterklas
 • gezinsvieringen
 • Goed in je vel, CM-project over hygiëne voor jongeren
 • Goochelen met woorden (taalmethode voor anderstalige nieuwkomers)
 • Grasspriet (themadossier duurzame voeding)
 • Groei- en leerlijnen in de kleuterschool (Marc Boone)
 • Groeien na verlies (mapje)
 • Groeilijnen in de kleuterschool (Lillo)
 • Groot knutselboek
 • Handboek taalbeleid basisonderwijs (Kris Van Den Branden)
 • Handelingsgericht werken op school
 • Handelsgericht werken in de klas
 • Hasta Peru 2015 (DVD, op zoek naar de milleniumdoelstellingen)
 • Het leven van de luis
 • Het Zonnelied van kapitein Winokio (CD + tekst)
 • Hier harder slaan (voorleesverhaal over pesten)
 • Hoe goed doe ik het als leerkracht (Klasse)
 • Hoeken- en contractwerkmap
 • Holebithema in de lagere school (educatieve map)
 • Hoogbegaafd, nou èn (werkboek + ontdekboek)
 • Hoogbegaafdheid (uiteenzetting Prof. Dr. Tessa Kieboom)
 • houd de dief 3x
 • hupla 1 bewegingstussendoortjes
 • hupla 2 bewegingstussendoortjes
 • hupla 3 bewegingstussendoortjes
 • ICT in het basisonderwijs (CD-rom)
 • ICT in het basisonderwijs (REN-navorming, CD-rom)
 • ICT springplank voor de kleuterklas
 • ICT zonder beperkingen (voor kinderen die leven met een beperking)
 • ICT-competenties
 • ICT-integratie in de praktijk
 • Ideeënboek openluchtklassen
 • Ik hou van mijn dorp – Stekene
 • ik speel ook (kaartenset om spel op de speelplaats te stimuleren)
 • Inclusie – polyfonie in de klas
 • Inclusie: project wetenschappelijk onderzoek (map + cd-rom)
 • Inclusief onderwijs, starterspakket
 • INgeBEELD, een lesdoos met kortfilms voor kinderen van 4 tot 8 jaar
 • Inspirerende bouwstenen voor technische geletterdheid
 • intercultureel onderwijs
 • Intercultureel verhalenprogramma ‘Een en al oor’ (ICO)
 • Internet à la carte (CD-rom)
 • Internet in je vingers (CD-rom)
 • Isolatie en ventilatie
 • Jonge kinderen, grote onderzoek
 • Juf, er zit een muis op mijn bank (CD)
 • Kameleon
 • Kamishibai ABC
 • Kerk van Koewacht 300 jaar
 • Kerkuil (Mens en Vogel)
 • Kerstliedjes (CD)
 • Kiezen, een rijk aanbod om kinderen te laten kiezen (map)
 • Kinderen creatief
 • Kinderen helpen bij verlies (Manu Keirse)
 • Kinderen met aandachtsproblemen en werkhoudingsproblemen
 • kinderen met ruimtelijk en visuele problemen
 • Kinderen schminken
 • Kinderrechtenkrant lesmap Is dat recht?
 • Kleuter … wijs (liedbundel voor kinderen van 3 – 7 jaar)
 • Kleuterfeest (video)
 • Kleuterhoekenboek
 • kleuterprojecten
 • Kleuters & Ik, doe-boek 3, ’t zit goed
 • kleutervertelboek
 • Klik je vast (themalied van de gordelactie) op CD
 • Klikvast op de informatiesnelweg
 • Klus en Klaar
 • Knapper dan knap (meervoudige intelligentie bij peuters en kleuters)
 • Kom uit je boom (vormsel 13 mei 1999) (video)
 • La Petite Merveille (video)
 • Landschappen en seizoenen (video)
 • Leerbeest (leren leren voor 12- tot 15-jarigen
 • Leerlijn kleuterschool Noëlla
 • Leerlingen evalueren in de basisschool
 • Lees- en speelvormen
 • Lerend management
 • leuk spelletjesboek
 • Logo articulatie (mondmotoriek, consonanten, praatplaten met klankversjes)
 • Louis in de vissenklas (een beeldverhaal over een kindje met autisme in de klas)
 • luister nu eens naar mij (ondergesneeuwde gevoelens bj kinderen en jongeren
 • luizenjacht (spel op CD-rom)
 • Meer om het lijf (map)
 • Meer zorg voor kleuters via contractwerk (Miet Fournier)
 • Meester, mag ik op de bel duwen? (CD-rom)
 • Mens en vogel (tijdschrift)
 • Merkwaardige bomen in Vlaanderen
 • Met een handicap naar de school van je keuze
 • Met mijn armpjes open
 • Met muziek de wereld rond 21 april 2001 (video) 2X
 • Meten en metend rekenen, pedagogische studiedag
 • Microben, e-bug, lessenpakket over de wereld van de microben
 • Miembo (map en twee boekjes)
 • Mijn broertje heeft autisme
 • Mijn dorp – Stekene uitgewerkt B.C.
 • mijn kind is bang
 • Milieu ontmoetingsprogramma (video)
 • MOS themabundel afvalpreventie
 • MOS themabundel energie
 • MOS themabundel natuur op school
 • MOS themabundel verkeer
 • MOS themabundel water
 • multimedia in het onderwijs, van installatie tot implementatie
 • Muzische vorming (Praktische werkfiches kleuteronderwijs)
 • Muzische vorming in de kleuterschool (CD + map peuters)
 • Natuur in woord en beeld (boek + DVD) amfibieën
 • Natuur in woord en beeld (boek + DVD) dinosauriërs
 • Natuur in woord en beeld (boek + DVD) Het weer
 • Natuur in woord en beeld (boek + DVD) Honden
 • Natuur in woord en beeld (boek + DVD) Insecten
 • Natuur in woord en beeld (boek + DVD) Katten
 • Natuur in woord en beeld (boek + DVD) natuurrampen
 • Natuur in woord en beeld (boek + DVD) Paarden
 • Natuur in woord en beeld (boek + DVD) Planten
 • Natuur in woord en beeld (boek + DVD) reptielen
 • Natuur in woord en beeld (boek + DVD) Vissen
 • Natuur in woord en beeld (boek + DVD) Vogels
 • Natuur in woord en beeld (boek + DVD) Zoogdieren
 • Natuur in woord en beeld (DVD) Planeten
 • ODET (alle ontwikkelingsdoelen en eindtermen waaraan elke basisschool moet werken vanaf 1 september 2010 zijn hierin opgenomen
 • Omgaan met kansarmoede
 • Onderwijsspeigel 2012 (jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie)
 • Onderwijsspiegel (het verslag van het studie-, onderzoeks- en doorlichtingswerk van de onderwijsinspectie, uitgevoerd tijdens het schooljaar 2003-2004)
 • Onderwijsspiegel (het verslag van het studie-, onderzoeks- en doorlichtingswerk van de onderwijsinspectie, uitgevoerd tijdens het schooljaar 2004-2005.)
 • Onderwijsspiegel (het verslag van het studie-, onderzoeks- en doorlichtingswerk van de onderwijsinspectie, uitgevoerd tijdens het schooljaar 2005-2006.)
 • Onderwijsspiegel (schooljaar 2009 – 2010)
 • Onderwijsspiegel 2006-2007 (verslag van het doorlichtingswerk van de inspectie)
 • Onderwijsspiegel 2007-2008 (ministerie van Onderwijs)
 • Onderwijsspiegel 2008 – 2009
 • Onderwijsspiegel schooljaar 2008 – 2009
 • onderwijsvernieuwing zorgvuldig mensenwerk
 • OneNote 2003 (CD-rom)
 • Ontdekdozen (map Ingrid Mattheeuws)
 • Ontmoeting (Islam binnen de katholieke godsdienstlessen)
 • Ontspanningskalender
 • Ontwikkelingsplan (CD-rom)
 • Ontwikkelingsplan met zoeker (CD-rom)
 • ontwikkelingsstoornissen bij leerlingen (ADD / ADHD / Asperger / DCD / Dyscalculie Dyslexie / NLD / ODD en CD / PDD-NOS)
 • onze hoeken
 • Op stap met de leerplannen
 • Oprechte deelneming (3x)
 • Oprechte deelneming (werkmap leerlingenparticipatie)
 • opvoeden tot bidden
 • Opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen
 • Over Galliërs en managers
 • Overzicht didactisch materiaal
 • Passiefscholen
 • Peiling biologie in de eerste graad secundair onderwijs
 • Peiling Frans in de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom)
 • Peiling Frans in het basisonderwijs
 • Peiling in de eerste graad secundair onderwijs (B-stroom)
 • peiling informatieverwerving en -verwerking in de eerste graad sec. onderwijs
 • peiling lezen en luisteren (Nederlands) in het basisonderwijs
 • Peiling natuur (wero) in het basisonderwijs
 • Peiling wereldoriëntatie in het basisonderwijs
 • Perceptie van eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het B.O. van lkn. en directies
 • Pesten stoppen stap voor stap
 • Pesten, een boek over durf en zelfvertrouwen
 • Pictoss freeware (CD-rom)
 • Pippo – Liedjes van Pippo (peuters)
 • Pluk een lied (CD)
 • poezie versjes kleuters
 • praktijkboek bij het leerplan muzische opvoeding
 • praktijkmap bij het ontwikkelingsplan en het werkplan godsdienst
 • Praktijkmap voor een creatieve speelplaatswerking
 • Praktijkverhalen beste boekenjuf/meester
 • prikkel
 • prikkel map voor de leerkracht
 • Project rond 1e communie Muzische vorming
 • Reanimatierichtlijnen 2010
 • Reanimatietechnieken 2010 (CD-rom en boekje)
 • Red je rug (preventieproject CM)
 • Rekenen totaal (DVD 6 – 12 jaar)
 • Relationele opvoeding in de basisschool (map)
 • Relationele opvoeding in de katholieke basisschool
 • Relationele vorming in de basisschool (Praktijkmap)
 • Remedieringsfiches rekenen (map)
 • Rouwen op school
 • Rouwkoffer (een eigen-wijze doos, een bed bij het raam, ondersteboven, mijn boek over …
 • Schatkist – rekenen (Zwijsen, kist)
 • Schatkist – voorleesboek 1
 • Schatkist – voorleesboek 2
 • Schatkist – Zwijsen (kist)
 • Schoolrijpheid … groeien naar ~
 • Schrijfdans (video)
 • Senaat
 • sherborne
 • sociaal vaardig lieve deugd
 • Sociaal-emotionele problemen bij kleuters
 • Sociale weerbaarheid (CD-rom)
 • Sociale weerbaarheid voor kinderen (handleiding)
 • Soepmap
 • Software ICT
 • Somplex 1e leerjaar (groene map)
 • Somplex 2e leerjaar (groene map)
 • Somplex 3e leerjaar (groene map) 4 ex,
 • Somplex 4e leerjaar (groene map)
 • Somplex 5e leerjaar deel 1 (groene map)
 • Somplex 5e leerjaar deel 2 (groene map)
 • Somplex 6e leerjaar (groene map)
 • Speelplaatswerking – Praktijkmap voor een educatieve speelplaatswerking
 • Spelletjesdoos
 • Spellingmap (1e-6e)
 • Spijbelkijkwijzer voor scholen in het basisonderwijs
 • Spreekbeurt antipersoonsmijnen
 • Sprookjesboek van de Efteling
 • Statuut personeel gesubsidieerd onderwijs
 • Ster (een verhaal voor de rouwkoffer)
 • Straffe verhalen uit de bossen van Massembre
 • Stroomopwaarts, doe-traject voor elektriciteit
 • Succesvol leiding geven
 • taal centraal bijlage
 • taal centraal handboek
 • taal verhaal
 • Taalbeschouwing Averbode (map)
 • taalmateriaal handboek
 • taalmateriaal kopieerbladeren
 • Talenten (proeftuin, map met did. Mat., navormingen, publicaties, meervoudige intelligentie)
 • Techiek: lesfiches
 • Techniek lesfiches (groene mappen met fiches per leeftijdsgroep)
 • Technieken en sketches voor toneelstukjes
 • Technologie foto’s schoolproject
 • Technologie hier brandt de lamp (3e graad)
 • Technologie in het basisonderwijs
 • Technologische opvoeding mens
 • Technopolis Clip (1e en 2e graad video)
 • Test (uithouding shuttle run test) (CD-rom)
 • Textiele werkvormen (mapje)
 • TIMMS-onderzoek 4e lj. 2003 wetenschappen & wiskunde
 • Tips voor veilig ICT-gebruik op school (met bijhorende CD-rom)
 • toeka map en 2 boekjes leefsleutels voor het basisonderwijs
 • Tovertaal – Wie wil Wannes? (boek, 5 ex.)
 • Tovertaal – Wie wil Wannes? (map blauw)
 • Tovertaal – Wie wil Wannes? (map zwart)
 • Uitdagers voor Kids (map vol uitdagende breinbrekende puzzels)
 • Veilig ICT-gebruik (CD-rom met aanvullend materiaal)
 • Veilig internet gezinspakket
 • Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school
 • Verdriet en troost bij kinderen
 • Verkeerstekens magnetisch (prachtige doos)
 • Verlichting
 • Vertelboekje circus Luis (verhaaltje voor als je werkt rond luizen)
 • Verwarming
 • Voeding – Zet je tanden in de driehoek (kwartetspel rond gezonde voeding)
 • Vogels van bij ons (fiches)
 • Voorbij de kaders (activiteiten voor in de klas)
 • Voorbij de kaders (meervoudige intelligentie en kunst)
 • Vooruit (lessen voor hoogbegaafde leerlingen)
 • Vrijheid heeft een naam (getuigenissen over persoonlijke assistentie)
 • Waar zit beleidsvoerend vermogen in (ver)scholen?
 • wat doen we vandaag?
 • Wat ik nodig heb
 • Wat is er toch met Kobus? (Kobus heeft autisme…)
 • Web 2.0. Van installatie tot implementatie (REN)
 • Weer, themaboekjes rond ‘het weer’ (uit Het Laatste Nieuws)
 • Weg van mij, werkboek voor kinderen die achterblijven na zelfdoding
 • Werken aan leren leren op school
 • werken aan weerbaarheid in het basisonderwijs
 • werken met brooddeeg
 • Werken met digitale borden (REN Vlaanderen)
 • Wetenschap maakt knap
 • Windows 7 in de praktijk (Clickx)
 • Wiskundige initiatie – kleuters – Classificeren en seriëren
 • Wiskundige initiatie – kleuters – Getallen
 • Wiskundige initiatie – kleuters – Ruimte
 • Wiskundige initiatie – kleuters – werkbladen Classificeren en seriëren (2 ex.)
 • Wiskundige initiatie – kleuters – werkbladen Getallen (2 ex.)
 • Wiskundige initiatie – kleuters – werkbladen Ruimte (2 ex.)
 • Word 97 & 7 in je vingers (CD-rom)
 • WORD voor kinderen (boek & CD-rom)
 • Wordt vervolgd: kinderen gaan de dialoog aan met ouderen (Handleiding en werkfiches)
 • Zelfstudie voor starters en kenners (CD-rom)
 • Zeven dagen voor de schepping
 • Zeven dieren van Gods schepping
 • Zeven kinderen die groot werden
 • Zeven kleuren van de regenboog
 • Zeven moeders die goed zorgden
 • Zeven plaatsen waar God kwam
 • Zeven vrienden van God
 • Zintuigen en gedrag (video)
 • Zonnebloemfeesten 1996 (video)
 • Zonnebloemuitstappen 1996-1998 deel 1 (video)
 • Zorgbreed werken (vademecum, geel offertemapje)
 • zorgverbreding M boone