Onderwijs

  • http://onderwijs.vlaanderen.be/gidsvoorleraren is een site waar je alles kan vinden over verlofregelingen, soorten betrekkingen in het onderwijs, …
  • http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties/
    Hier vind je de data van de schoolvakanties terug tot en met het schooljaar 2014-2015.  Kan handig zijn …
  • http://www.inclusiefonderwijs.nl/  Nederlandse website over inclusief onderwijs
  • http://sociogram.nl/ Een sociogram afnemen in je klas kan via deze site volledig op de computer gebeuren en verwerkt worden.  Je moet je wel aanmelden, maar ’t is gratis.
  • http://www.sinz.be/ school in en na het ziekenhuis.  Doelgroep zijn leerlingen die wegens ziekte, ongeval of revalidatie de school langdurig of regelmatig moeten missen en voor wie de wettelijke voorzieningen niet uitvoerbaar zijn of vragen om een aanvulling.  Een ziekenhuisopname is geen voorwaarde voor begeleiding.