Schrift

 

  • http://www.sig-net.be/PublicatieDetail.aspx?l=003&action=Pl&id=74
    De Sig – intervisiewerkgroep Schrijfmotoriek heeft een brochure gemaakt over schrijfmotorische problemen in de klas. Ze biedt een antwoord op de vele vragen die vanuit verschillende scholen komen. Leerkrachten en ouders krijgen concreet bruikbare tips aangereikt. Per item wordt het normale verloop geschetst en wat er fout kan gaan. De tekst is geïllustreerd met foto’s ter verduidelijking. 
  • http://www.ikleerschrijven.be/     een site die handelt over alles wat met schrijven te maken heeft.