Techniek

  • www.garagasten.be (technologische opvoeding, eigenlijk bestemd voor leerlingen secundair onderwijs)
  • www.technopolis.be  (technologische opvoeding)
  • http://bovenbouw.kennisnet.nl/vakken/techniek
  • http://www.ontdekplek.nl/ Op de Ontdekplek kunnen kinderen uit een honderdtal technische activiteiten kiezen, vind je proefjes terug die je in de klas kan laten uitvoeren, …
  • http://www.techniekinjeklas.nl/ Deze nieuwe website geeft leerkrachten en leerkrachten in opleiding heldere instructies, nuttige tips en biedt toegankelijke en eenvoudige techniekopdrachten. Daarmee kunnen leerkrachten hun leerlingen op een speelse manier kennis laten maken met uitdagende techniek. De gratis downloadbare werkbladen kunnen bovendien naar eigen inzicht voor eigen gebruik aangepast worden. Tot slot geeft de site op een presenteerblaadje hoe je zelf – low-budget – leuke ontdekdozen voor leerlingen samenstelt, die aansluiten bij de eindtermen van het basisonderwijs.
  • http://www.ilovetechnologie.be/ILT_2007/TIO_2007_v1.2/index.html  Per leeftijdscategorie vind je hier uitgewerkte lessen rond techniek.
  • www.ontdektechniektalent.be deze site bevat heel wat interessant lesmateriaal en linken naar leermiddelen.