Belangrijke info

Dinsdag 12 november start onze jaarlijkse WAFELVERKOOP. De winst gaat integraal naar de speelplaatsverfraaiing voor kleuter en lager. 

                                      

Ons wijkschooltje ‘Het Zonnebloempje’ organiseert een Zwarte Pietenontbijt. 

De Sint en zijn Zwarte Pieten komen op donderdag 5 december in het wijkschooltje (Buurthuis) en op vrijdag 6 december verwelkomen we de Sint en zijn Zwarte Pieten om 8.45u. in de Zonnebloem. 

Het “Zonnebloemnieuws van NOVEMBER” staat op onze website. Veel leesgenot! Je vindt het onder de rubriek ‘ Zonnebloemnieuws’.

De VERLOFDAGEN van ‘De Zonnebloem’ en het wijkschooltje in de Kruisstraat en de INSTAPMOMENTEN voor nieuwe peuters, schooljaar 2019 – 2020  staan op de website onder ‘ instap’ en ‘vakantiedagen’.