Belangrijke info

Dank aan alle wafelverkopers! 968 dozen zijn er verkocht!                      De winst gaat integraal naar de speelplaatsverfraaiing. 

                                      

De Sint en Zwarte Piet komen op donderdag 5 december in het wijkschooltje (Buurthuis).

Op vrijdag 6 december verwelkomen we de Sint en zijn roetpieten om 8.45u. in de Zonnebloem. 

Het “Zonnebloemnieuws van DECEMBER” staat op onze website. Veel leesgenot! Je vindt het onder de rubriek ‘ Zonnebloemnieuws’.

De VERLOFDAGEN van ‘De Zonnebloem’ en het wijkschooltje in de Kruisstraat en de INSTAPMOMENTEN voor nieuwe peuters, schooljaar 2019 – 2020  staan op de website onder ‘ instap’ en ‘vakantiedagen’.