Belangrijke info

Schoolfotograaf: 

Vrijdag 27 in ons wijkschooltje ‘ Het Zonnebloempje’

Maandag 30 september in de Zonnebloem voor lager en kleuter. De broertjes en zusjes mogen vanaf 8.45 samen op de foto. Er is een schema waar we ons aan houden. De kinderen gaan eerst naar hun klas.

Het “Zonnebloemnieuws van SEPTEMBER” staat op onze website.    Veel leesgenot! Je vindt het onder de rubriek ‘Zonnebloemnieuws’. 

De VERLOFDAGEN van ‘De Zonnebloem’ en het wijkschooltje in de Kruisstraat en de INSTAPMOMENTEN voor nieuwe peuters, schooljaar 2019 – 2020  staan op de website onder ‘ instap’ en ‘vakantiedagen’.