Belangrijke weetjes

WELKOM IN DE ZONNEBLOEM EN HET ZONNEBLOEMPJE!

De website van ons jaarthemastaat onder de rubriek ‘meer’

Het aangepaste schoolreglement staat hier op de website. Wij gaan voor een gezonde en afvalarme school. Wij bieden alleen nog water aan. Witte melk op vraag van ouders.

Het ‘Zonnebloemnieuws’ van februari staat op onze website onder rubriek ‘meer’.

Inschrijvingen op afspraak met de directie juf Miek op het nummer: 03 779 84 65.
Afspraak voor het wijkschooltje in de Kruisstraat via mail: zonnebloempje@koewacht.be
tel.: 09 346 92 33

Volgende peuterspeelvoormiddagin de Zonnebloem en  het wijkschooltje in de Kruisstraat op woensdag 28 maart van 11:00 tot 12:00. In het wijkschooltje vanaf 10:30.

Woensdagmiddag is er nu opvang tussen 12.15 en 12.45 uur.
voor- en naschoolse opvang vanaf 7.00 …. 18.00 uur.

Wijkschooltje Kruisstraat : Voor 8.20 vragen wij vanaf september 0.75 cent voor de opvang van je kleuter.


8 en 9 maart is het kleuterfeest in de Vlaschaard( kleuters van de Zonnebloem Koewacht). Brief voor inschrijving voor één van de twee namiddagen zal volgende week meegegeven worden én staat op gimme.
Woensdag 21 maart is het studiedag: geen school voor de kinderen